Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Thể thao 24Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

Năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ mới hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Nổi bật là thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước kiên quyết, linh hoạt, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Phát  huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường. Đặc biệt, trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở, đất đá vừa qua,  CBCS toàn quân không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi gian khó; khẳng định vai trò của “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” xứng dáng là Quân đội của dân, do dân, vì dân, làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá, trong bối cảnh nhiều thách thức của năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tương đối toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020; trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và CBCS toàn quân đạt được trong năm 2020. Khẳng định, những kết quả đó đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý một số hạn chế, khuyết điểm cần được nhìn nhận với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, nhất là công tác quản lý CBCS; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm nghiêm trọng; giải quyết tồn đọng về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, tài chính của một số doanh nghiệp chưa triệt để...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Quân ủy Trung ương và toàn quân phải tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí cách mạng tiến công, đề cao tính chiến đấu; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Chủ động, nắm chắc đánh giá, dự báo đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước những đối sách bảo vệ đất nước, giữ vững ổn định, hòa bình, làm nền tảng xây dựng, phát triển đất nước bền vững; tập trung xử lý hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới, các quan hệ quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Quân đội tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn; không được để xảy ra bị động, bất ngờ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng với đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng các khu vực phòng thủ vững chức, liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ của các quân khu; hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Bộ Quốc phòng cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương chuẩn bị tốt mọi mặt, tính toán căn cơ hơn để sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, với tinh thần ở đâu có khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội; kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. 

Đồng chí Tổng Bí thư,   Chủ tịch nước lưu ý: “Chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, duy trì các chốt, điểm, ngăn chặn ngay từ bên ngoài và làm chặt chẽ ở bên trong, đề phòng dịch bệnh bùng phát trở lại, bởi những nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn. Làm tốt công tác dân vận, công tác chính sách, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, tạo sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân”...

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị.

Thể thao 24Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tiếp tục đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, Quân đội ta. Đấu tranh chống các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác; không để suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Quân đội phải làm mạnh, bài bản hơn, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. Đối với những người lầm đường, lạc lối, phải kiên trì vận động, cảm hóa, giáo dục, thuyết phục. Đối với những kẻ mượn cớ, nhân danh góp ý để chống đối, phá hoại thì phải kiên quyết trừng trị theo pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Đảng, Quân đội.

Thể thao 24Bên cạnh đó, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế của Đảng, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước, nhất là các nước liền kề, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống; chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương; tham gia có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Quân đội. 

Thể thao 24Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, ngay sau Hội nghị này, toàn quân cần khẩn trương phổ biến, học tập, quán triệt triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, trước mắt là thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chuẩn bị đón Tết Tân Sửu, công tác tuyển quân và huấn luyện năm 2021. Nhân dịp này, Quân đội nhân dân Việt Nam vinh dự được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.   

Xuân Mai