Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an TP Phủ Lý đã báo cáo nhanh với đoàn kiểm tra kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an thành phố và Ban Dân vận Thành uỷ về công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2020. 

Đồng chí Nguyễn Lam - Phó trưởng Ban dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thể thao 24Theo đó, Công an TP Phủ Lý và Ban dân vận Thành uỷ đã chủ động phối hợp chặt chẽ các ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến các phường, xã làm tốt chức năng tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh - quốc phòng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương. 

Tham mưu Thành uỷ ban hành hàng trăm văn bản, Thông tri, Quyết định, Kế hoạch, Công văn, hướng dẫn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận và tổ chức sơ kết, tổng kết gần 100 chương trình, đề án, chuyên đề; tổ chức hàng chục cuộc đối thoại lắng nghe ý kiến của nhân dân. Xây dựng, duy trì thực hiện 37 mô hình "Dân vận khéo", huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực hưởng ứng tham gia.... 

Với vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an thành phố đã chủ động nắm tình hình, phối hợp giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Công tác cải cách hành chính, xây dựng lực lượng CAND; công tác từ thiện xã hội và giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, dịch bệnh được đẩy mạnh.... Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 

Việc thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận ngày càng đi vào nề nếp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Tỉnh uỷ, Thành uỷ đi vào cuộc sống, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Lê Phượng