Tại buổi mít tinh, đồng chí Lê Văn Lập, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm đã ôn lại truyền thống lịch sử ngày Nam kỳ khởi nghĩa tại tỉnh Vĩnh Long, trong đó nổi bật là chiến thắng ở Bắc Nước Xoáy, cù lao Dài... huyện Vũng Liêm, dưới sự lãnh đạo của người nữ Bí thư Nguyễn Thị Hồng. Là cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên của quân dân tỉnh Vĩnh Long, khởi nghĩa ở Vũng Liêm đã cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào cách mạng trong tỉnh và cả nước, là cuộc tập hợp lực lượng lên phạm vi quy mô lớn để dẫn đến thắng lợi cho đấu tranh vũ trang ở Vĩnh Long.

Huyện Vũng Liêm là quê hương của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt – một nhà lãnh đạo tiêu biểu, một nhà tổ chức hoạt động thực tiễn tài năng, nhạy bén và sáng tạo. Phát huy truyền thống hào hùng của Nam kỳ khởi nghĩa, Đảng bộ và nhân dân huyện Vũng Liêm đang đẩy mạnh các chương trình tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của khô hạn và xâm nhập mặn, năm 2016, Đảng bộ và nhân dân huyện Vũng Liêm ước hoàn thành 18/22 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, vận động nguồn Quỹ “Vì người nghèo” trên 3,6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 263 căn nhà cho hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 6,59% và hộ cận nghèo còn 3,51%.

Từ nay đến năm 2020, huyện Vũng Liêm tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, đẩy nhanh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững, khai thác lợi thế về nông nghiệp, tài nguyên để thu hút đầu tư, góp phần phát triển tỉnh Vĩnh Long theo hướng nông nghiệp – công nghiệp gắn với thương mại - dịch vụ và trở thành đô thị xanh – sạch – hiện đại, phát triển bền vững.

Trong dịp này, huyện Vũng Liêm đã phát động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2017 với mục tiêu phấn đấu huy động 17 tỷ đồng nhằm góp phần hỗ trợ trên 4.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo và 1.330 hộ còn khó khăn về nhà ở có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống.

Huỳnh Kim Phượng