Sáng 10/11, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 họp kỳ thứ 21. Đây là kỳ họp chuyên đề có nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Văn Lâu, tân Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021. Trước khi được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu là Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh.

Ông Trần Văn Chuyện được HĐND tỉnh miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nghỉ hưu theo nguyện vọng.

HĐND tỉnh Sóc Trăng cũng thống nhất miễn nhiệm Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Sóc Trăng đối với ông Thạch Thal (nghỉ hưu theo quy định).

Văn Đức