Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Rón nhấn mạnh Khởi nghĩa Nam kỳ là một trong những sự kiện lịch sử hào hùng, oanh liệt trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Cuộc khởi nghĩa đánh vào hệ thống cai trị của thực dân Pháp và tay sai, làm chủ một số quận lỵ, thành lập chính quyền cách mạng. Khởi nghĩa Nam kỳ là cuộc khởi nghĩa vũ trang có phạm vi rộng nhất, mức độ quyết liệt nhất kể từ khi thực dân Pháp xâm lược. Cuộc khởi nghĩa thể hiện sức mạnh quật khởi, lòng tin tưởng và sẵn sàng hy sinh của nhân dân các tỉnh Nam Bộ trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do dưới sự lãnh đạo của Ðảng. 

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dâng hương tại Bia lưu niệm Nam kỳ khởi nghĩa tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi lễ, Bí thư tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Rón đọc diễn văn kỷ niệm 98 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có những công lao, cống hiến to lớn cho đất nước, cho quê hương Vĩnh Long, một nhà lãnh đạo dấn thân và kiến tạo, một đời vì nước, vì dân. Sáng cùng ngày các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm đã dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Đốc binh Lê Cẩn - Nguyễn Giao, bia lưu niệm Nam Kỳ Khởi nghĩa và dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Văn Vĩnh