Thể thao 24Đồng thời, Thanh tra Sở phối hợp với Ban duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật – Sở Xây dựng cân kiểm tra tải trọng các phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt vào khu vực cổng số 2 Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực trên. 

Trước đó, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt của 20 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, do tính chất công việc, đa số các xe vận chuyển rác thải đều hoạt động vào ban đêm. Do vậy, Thanh tra Sở chỉ đạo lực lượng Thanh tra GTVT bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát suốt đêm. 

Thời gian tới, Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với Ban duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật – Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt vi phạm để chảy nước thải ra đường giao thông gây mất vệ sinh môi trường hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Nhật Uyên