Nam Kỳ khởi nghĩa

Ngã Ba Giồng – nơi ghi dấu lịch sử oai hùng

Có lẽ không nhiều người, nhất là thế hệ trẻ sau này biết rằng Ngã Ba Giồng là một địa danh lịch sử đặc biệt, là nơi ghi nhớ tinh thần quật cường chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo.